Linux System

findmnt – Afișează sistemele de fișiere montate în Linux

Comanda findmnt este un utilitar simplu de linie de comandă utilizat pentru a afișa o listă a sistemelor de fișiere montate sau pentru a căuta un sistem de fișier în /etc/fstab, /etc/mtab sau /proc/self/mountinfo/.

1. Pentru a afișa o listă a sistemelor de fișiere montate, rulați următoarea comandă:

findmnt

Comanda afișează punctul de montare țintă (TARGET), dispozitivul sursă (Source), tipul de sistem de fișiere (FSTYPE) și opțiunile de montare relevante (OPTIONS) pentru fiecare sistem de fișiere, după cum se arată mai șos.

TARGET                SOURCE   FSTYPE OPTIONS
/                   /dev/sda3 ext4  rw,relatime,errors=remo
├─/sys                sysfs   sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,
│ ├─/sys/kernel/security       securityfs securit rw,nosuid,nodev,noexec,
│ ├─/sys/fs/cgroup          tmpfs   tmpfs  ro,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/unified     cgroup   cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/perf_event    cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/devices     cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/hugetlb     cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/rdma       cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct   cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/memory      cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/pids       cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ ├─/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ │ └─/sys/fs/cgroup/blkio      cgroup   cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,
│ ├─/sys/fs/pstore          pstore   pstore rw,nosuid,nodev,noexec,
│ ├─/sys/firmware/efi/efivars     efivarfs  efivarf rw,nosuid,nodev,noexec,
│ ├─/sys/kernel/debug         debugfs  debugfs rw,relatime
│ ├─/sys/kernel/config        configfs  configf rw,relatime
│ └─/sys/fs/fuse/connections     fusectl  fusectl rw,relatime
├─/proc                proc    proc  rw,nosuid,nodev,noexec,
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc     systemd-1 autofs rw,relatime,fd=24,pgrp=

2. În mod implicit, comanda findmnt afișează sistemele de fișiere într-un format arborescent. Pentru a afișa informațiile sub forma unei liste obișnuite, utilizați opțiunea -l, după cum se arată mai jos.

findmnt -l

Exemplu de afișare:

TARGET             SOURCE   FSTYPE     OPTIONS
/sys              sysfs   sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/proc              proc    proc      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/dev              udev    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3996916k,nr_inodes=999229,mode=755
/dev/pts            devpts   devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
/run              tmpfs   tmpfs      rw,nosuid,noexec,relatime,size=805740k,mode=755
/                /dev/sda3 ext4      rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered
/sys/kernel/security      securityfs securityfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/dev/shm            tmpfs   tmpfs      rw,nosuid,nodev
/run/lock            tmpfs   tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
/sys/fs/cgroup         tmpfs   tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
/sys/fs/cgroup/unified     cgroup   cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
/sys/fs/pstore         pstore   pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/sys/firmware/efi/efivars    efivarfs  efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
/sys/fs/cgroup/perf_event    cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
/sys/fs/cgroup/devices     cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
/sys/fs/cgroup/hugetlb     cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
/sys/fs/cgroup/rdma       cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct   cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
/sys/fs/cgroup/memory      cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
/sys/fs/cgroup/pids       cgroup   cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids

3. De asemenea, puteți alege să afișați numai sistemele de fișiere de un anumit tip folosind opțiunea -t urmată de un tip de sistem de fișiere, cum ar fi XFS sau EXT4.

findmnt --fstab -t xfs
sau
findmnt --fstab -t ext4

Exemplu de afișare:

TARGET            SOURCE  FSTYPE OPTIONS
/               /dev/sda3 ext4  rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered
└─/media/tecmint/Data_Storage /dev/sda5 ext4  rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered

4. De asemenea, puteți găsi un sistem de fișiere utilizând un punct de montare. De exemplu, următoarea comandă afișează toate sistemele de fișiere din /etc/fstab, unde directorul punctului de montare este /mnt/external/disk2.

findmnt --fstab /mnt/external/disk2  #aceasta afișează montările de legătură unde /mnt/external/disk2 este o sursă
sau
findmnt --fstab --target /mnt/external/disk2

5. Pentru a afișa toate sistemele de fișiere din /etc/fstab și a converti etichetele LABEL= și UUID= în numele reale ale dispozitivelor, adăugați opțiunea –evaluate, după cum se arată mai jos:

findmnt --fstab --evaluate

TARGET  SOURCE  FSTYPE OPTIONS
/     /dev/sda3 ext4  errors=remount-ro
/boot/efi /dev/sda1 vfat  umask=0077
none   /dev/sda2 swap  sw

6. Pentru a afișa numai punctul de montare în care este montat sistemul de fișiere cu eticheta /boot sau /, utilizați următoarea comandă:

findmnt -n --raw --evaluate --output=target LABEL=/boot
sau
findmnt -n --raw --evaluate --output=target LABEL=/

7. findmnt vă permite, de asemenea, să monitorizați acțiunile de montare, demontare, remontare și mutare a unui director, de exemplu pe /mnt/test.

findmnt --poll --mountpoint /mnt/test

8. Nu în ultimul rând, dacă doriți mai multe informații în afișare, utilizați opțiunea –verbose.

findmnt --real --verbose

Pentru mai multe informații, rulați comanda man findmnt pentru a citi manualul afișat în terminal.

ThinkRoot99

Numele meu este Cristian Moldovan și sunt utilizator de Linux de peste 10 ani.Am făcut parte din mai multe echipe open source din România: Fundația Ceata, Linux Mint România, Rogentos Linux Group. Între 2014 și 2018 am fost propietarul și editorul site-ului de știri despre linux, gnulinux.ro și actual proprietar al rootlinux.ro

View all posts by ThinkRoot99 →

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *